ติดต่อ สอบถาม

เขียนโดย Super User

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 40/1 ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร. 039-491061  โทรสาร. 039-491062 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and 
https://www.facebook.com/Mr.PSP31/
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เข้าสู่การร้องเรียน