เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่  3-4 กุมภาพันธ์ 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สอบวันที่  3-4 มีนาคม  2561 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่  3-4 กุมภาพันธ์ 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สอบวันที่  3-4 มีนาคม  2561