เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


โรงเรียนนายายอามจะจัดสอบ pre-onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ประจำปีการศึกษา 2560
ขึ้นในวันที่  15 มกราคม 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30-16.10 พร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เวลาตั้งแต่ 08.30-16.10 พร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17