เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ระบบประเมินผลครูเพื่อเข้ารับการพัฒนา งบประมาณ ปี 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาครู
เพื่อเตรียมความพร้อมเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ

เข้าไปดูลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://training.obec.go.th/