เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ ขึ้นใน     
    วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างความรักความ      
    สามัคคีระหว่างพี่กับน้องให้มีความกลมเกลียวและผูกพันธ์(คลิกดูรูปภาพ)