เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


เนื่องด้วยโรงเรียนนายายอามพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 2561 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบในวันที่ 

21, 25 และ 27 กันยายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสอบในวันที่  24 , 26 และ 28  กันยายน 2561