เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม กำหนดการสอบกลางภาคในภาคเรียนที่  1/2561  ระหว่างวันที่  20 -26 กรกฎาคม 2561

โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบในวันที่  24 และ 26 กรกฎาคม 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอบในวันที่  20 , 23  และ 25 กรกฎาคม 2561