เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  
ได้เข้าร่วมแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมปัญญาพิวัฒน์ 
และได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันต่อระดับประเทศ