เขียนโดย Super User

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  ความสามารถด้านกีฬา ด้านจิตสาธารณะเพื่อสังคม ให้กับนักเรียนนายายอามพิทยาคมจำนวน97คน เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2562 จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนายายอาม และสโมสรโรตารี่จันทบุรี

กรุณาคลิกเพื่อดูรุปภาพทั้งหมด