เขียนโดย Super User


งานอนามัยโรงเรียนนายายอามพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กไทยวัยใส ห่างไกลความอ้วน ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม โดยท่านวิทยากรของโรงพยาบาลนายายอามได้ให้ความรู้ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร การใช้ชีวิต รวมถึงการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ให้ห่างไกลความอ้วนและโรคภัยที่จะตามมาหากยังไม่ควบคุมน้ำหนัก

กรุณาคลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด