เขียนโดย Super User


กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเยาวชนต้นแบบจากองค์การบริหารส่วนตำยลนายายอามร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชชนตำบลนายายอามโดยมีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรจำนวน 101 คน โดยแบ่งเป็น3 ประะเภท 1 นักเรียนต้นแบบผลการเรียนดีเด่น 40คน 2 นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีน้ำใจ จำนวน 31 คน และนักเรียนต้นแบบประเภทนักกีฬา จำนวน 30 คน

กรุณาคลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด