เขียนโดย Super User


โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) กับวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม แนวทางการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ได้มีการประชุมวางแนวทางและหารือร่วมกันเกี่ยวกับการการศึกษา ทวิศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วันที่  3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

กรุณาคลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด