เขียนโดย Super User


งานอนามัยโรงเรียนนายายอามพิทยาคม จัดโครงการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความอนุเคราะห์
จากทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนายายอาม

กรุณาคลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด