เขียนโดย Super User


โรงเรียนนายายอามพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี สมชาย  ริมคีรี  ร่วมถวายพระพรรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม ในวันที่ 
28 กรกฎาคา 2561 ที่ผ่านมา

กรุณาคลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด