เขียนโดย Super User


โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ขึ้นในวันที่  26 กรกฎาคม 2561
โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

กรุณาคลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด