เขียนโดย Super User


ท่านปลัดได้มาตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายายอามพิทยาคม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
มีการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ ให้กับนักเรียนและมีการเดินเยี่ยมชมห้องเรียน

กรุณาคลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด