เขียนโดย Super Userโรงเรียนนายายอามพิทยาคมจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้นในวันที่  29 มีนาคม 2561
มีการขับเคลื่อน scqa และ พร้อมทำ aar  หลักการทบทวนหลักงจากศึกษาดูงานที่โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 

กรุณาคลิกดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด