เขียนโดย Super User


โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ขึ้นในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2561
มีกิจกรรมสร้างสรรค์ การตอบคำถาม และ การแสดงละครภาษาจีน และการร้องเพลงภาษาจีน

 คลิกดูรูปภาพทั้งหมด