ประกาศจ้างสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 100/27
แบบฟอร์มโครงการปี 2558
ไฟล์หน้าปกเอกสารย้าย
รายการหนังสือทุกกลุ่มสาระพร้อมแบบฟอร์ม (ห้องสมุด)
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 57
เอกสารคัดกรองนักเรียนบกพร่อง    คู่มือคัดกรอง
แบบฟอร์มรางวัลครูดึเยี่ยมครูดีเด่น ๒๕๕๗
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/56 ข้อมูล 15 พ.ย.56
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
แบบประเมินการพัมนาสมรรถณะครูรายบุคคล
แบบฟอร์มแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ตารางคำนวณมาตรฐาน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์ม ครูเกียรติยศ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูต้นแบบ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์ม ครูดีเด่น (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์ม O-net ประกันคุณภาพ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มโครงการปี 2556 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มรางวัลหนึ่งครูแสนดี (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายชื่อโครงการปี 54 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มการเขียน โครงการ สมศ. (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มการเขียน Filed note (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มวิเคราะห์การสร้างข้อสอบ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มข้อมูลสะสมผลงาน (PortFolio) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มโครงการปี 2555 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
เอกสารวิชาการ แบบชุมนุน ส่งเด็กเข้าแข่งขันทักษะ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)           
         
    -ยังไม่มีเผยแพร่
    
 
    
    
  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 40/1 หมู่ 3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
   เบอร์โทร 039-491061 โทรสาร 039-491062 ติดเว็บมาสเตอร์ nayaiampit@hotmail.com